Search
X
  • Geen producten in de lijst
Re-uz : Less is now
pictogramme blanc planète

Waarom minder produceren om meer te hergebruiken?

1er impact
De hoeveelheid afval die we produceren verminderen

2ème impact
Onze impact op het milieu minimaliseren (CO2)

3ème impact
Onze hulpbronnen behouden

Een gedetailleerde analyse van de levenscyclus van herbruikbare containers

In 2019 hebben we samen met RDC Environnment (een onafhankelijk adviesbureau) een vergelijkende levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd van onze Ecocup® herbruikbare bekers in vergelijking met alternatieve bekers voor eenmalig gebruik.

rdc environnement
pictogramme recyclage blanc

Sorteren en einde leven

pictogramme blanc usage

Gebruik

pictogramme conception impact du réemploi

ONTWERP

cercle acv impact du réemploi
transport Re-uz

Transport

pictogramme énergie impact du réemploi

Winning van grondstoffen & energie

fabrication Re-uz

Vervaardiging

Het doel van de levenscyclusanalyse van herbruikbare containers

Het doel: de relevantie van onze oplossing valideren door rekening te houden met alle elementen van de levenscyclus om onze totale impact op het milieu te beoordelen.

Een beoordelingsmethode in meerdere fasen

Een product wordt gemaakt van grondstoffen enenergie.
Ditzelfde product wordt vervolgens aan het einde van zijn levensduur gebruikt en beheerd.

De vergelijkende levenscyclusanalyse (LCA) stelt een kwantitatieve balans op van alle inputs (water, energie, grondstoffen) en outputs (water, lucht, bodem, afval) in elke fase van de levenscyclus van een product.

Dit is een beoordelingsmethode in meerdere fasen (productie van grondstoffen, transport, vervaardiging van het product, distributie, gebruik, wassen in geval van hergebruik en einde van de levensduur). Deze gestandaardiseerde methode wordt gebruikt om de kwantificeerbare effecten van producten of diensten op het milieu te meten.

BINNENKOMENDE STROMEN

~Water

~Energie

~Grondstof

UITGAANDE STROMEN

~Water

~Lucht

~Bodem

~Afval

Resultaten en belangrijkste indicatoren van de Ecocup® levenscyclusanalyse

De resultaten van dit onderzoek stellen ons in staat om 3 soorten drankverpakkingen (de meest gebruikte tot nu toe) met elkaar te vergelijken. De Europese Commissie controleert 4 belangrijke indicatoren: invloed op klimaatverandering, gebruik van fossiele brandstoffen, uitputting van waterbronnen en eutrofiëring van mariene wateren. Er werd ook een 5e gemeten: de hoeveelheid afval die werd geproduceerd.

Vergelijking van Ecocup ® herbruikbare bekers met PP- en PET-bekers voor eenmalig gebruik

Deze aanpak betekent dat het hergebruik dat wordt ondersteund door Re-uz ® zinvol is. Dit bevestigt het ecologische belang van de oplossingen die Ecocup ® voorstelt: een ecologisch verantwoord alternatief voor eenmalig gebruik.

changement climatique (émission CO2)

Klimaatverandering (CO2-uitstoot)

impact du réemploi, utilisation de ressources fossiles

Gebruik van fossiele grondstoffen

impact du réemploi, épuisement de la ressource en eau

Uitputting van waterbronnen

impact du réemploi avec la quantité de déchet

Hoeveelheid afval

Eutrophisation des eaux marines

Eutrofiëring van zeewater

légende Ecocup
Ecocup ® beker

légende usage unique PP
PP (polypropyleen) wegwerpbeker

usage unique
PET (polyethyleentereftalaat) wegwerpbeker

Scenario-aannames: [bekergewicht: Ecocup (30G); alternatieven voor eenmalig gebruik (PP 3,4G en PET 6,1G)]; [Taux de recycl=””]; [Utilisation et fin de vie en FR et BE]

citaat Voor 25 keer gebruik van Ecocup ® bekers: 77% minder CO2-uitstoot vergeleken met PET-bekers en 63% minder CO2-uitstoot vergeleken met PP-bekers voor eenmalig gebruik. citaat

De Re-uz ® dynamiek: hergebruik in het hart van het systeem

Hoe meer een Ecocup ® wordt gebruikt, hoe lager de ecologische impact. Dankzij huurprogramma’s voor containers(Ecocup ® bekers, Re-uz ® herbruikbaar servies, enz.) kan elke container honderden keren worden hergebruikt. Deze opwaartse spiraal, georkestreerd door Re-uz ®, helpt de impact op het milieu tot een minimum te beperken.

De vergelijkende levenscyclusanalyse (LCA) bevestigde de relevantie van Re-uz ® oplossingen. Sinds 2020 kunnen we met de INSTANT LCA webtool de specifieke impact meten van de overschakeling naar herbruikbare materialen voor een bepaald evenement. U kunt een specifieke simulatie voor uw evenement verkrijgen door contact op te nemen met de Re-uz ® teams

réutilisation des gobelets Ecocup sur le festival Mainsquare

Elk jaar hergebruikt het Mainsquare Festival in Arras Ecocup ® bekers van vorige edities… Een zinvolle benadering van recycling.

contenant réemployables ecoconçus by Re-uz

Een sterk eco-ontwerp

Sinds 2020 is er een speciaal eco-ontwerpprogramma voor al onze processen.
We streven ernaar de milieuprestaties te verbeteren van elk product dat we maken.

Door milieueigenschappen op te nemen in het ontwerp van onze producten willen we hun levensduur nog verder verlengen.

Met de steun van RDC ([email protected]) identificeren we voortdurend nieuw potentieel dat ons dagelijks vooruit stuwt.