Search
X
  • Geen producten in de lijst

Wie zijn wij?

Less is now ! Re-uz

Een blik op Re-uz ® visie

Re-uz® belichaamt een gedurfde visie waarbij duurzaamheid niet slechts een doelstelling is, maar een echte bedrijfsfilosofie. Door eco-ontworpen containers en diensten te combineren, maakt Re-uz ® gebruik van een breed scala aan hergebruiksystemen en werkt het aan een groenere toekomst met meer respect voor onze planeet. Re-uz ® is een oproep tot actie, een uitnodiging om te handelen, met eenvoudige gebaren.

We zijn met meer dan honderd werknemers verenigd door onze vastberadenheid om gewoonten te veranderen, ecologisch verantwoorde praktijken te promoten en afval te verminderen. Door onze toewijding en de deugdzame oplossingen voor hergebruik die we bieden, streven we ernaar om een duurzamere toekomst vorm te geven.

Elke herbruikbare container wordt een intentieverklaring, een klein gebaar dat, vermenigvuldigd met duizenden, impact creëert.

Locaux Re-uz

Eco-verantwoordelijkheid in het hart van het DNA van Re-uz®

Eco-verantwoordelijkheid zit verweven in het DNA van Re-uz ®. Ons bedrijf is actief op zoek naar een mentaliteitsverandering door containers en oplossingen voor hergebruik aan elkaar te koppelen.

Re-uz ®, met zijn welsprekende naam, stimuleert reflectie en katalyseert verandering. Ons bedrijf streeft ernaar een cultuur te creëren waarin verantwoordelijkheid voor het milieu niet slechts een optie is, maar een geaccepteerde en aangemoedigde norm.

Eco-ontwerp om de norm te herdefiniëren

Ecodesign is de basispijler van de Re-uz ® filosofie. We ontwerpen herbruikbare containers op basis van een verantwoorde en holistische benadering. Door het gebruik van resistente en duurzame materialen laten we zien dat het mogelijk is om praktische producten te maken met respect voor de natuurlijke balans.

Onze eco-ontwerpbenadering helpt om natuurlijke hulpbronnen te behouden en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We kiezen de materialen die we gebruiken zorgvuldig en weloverwogen om optimaal hergebruik en recycleerbaarheid van onze producten te garanderen.

Onze eco-ontwerpbenadering beperkt zich niet tot materialen, maar omvat ook productontwerp. Duurzaamheid is in elk aspect ingebouwd, van de ergonomische vorm tot het gemak van recycling aan het einde van de levensduur. Re-uz ® laat zien dat herbruikbaar servies tegelijkertijd esthetisch, praktisch en milieuvriendelijk kan zijn.

Écoconception by Re-uz
Lavage écologique by Re-uz

Wassen, een pijler van duurzaamheid

Als symbool voor de overgang van een wegwerp- naar een duurzame cultuur zien we wassen als een cruciale fase in de levenscyclus van containers. Voor ons verlengt elke wascyclus de nuttige levensduur van de containers en maakt het deel uit van een circulaire visie.

Nadat de containers zijn gebruikt, worden ze verzameld door Re-uz ® en vervolgens grondig gewassen. Onze wastechnologieën zijn milieuvriendelijk ontworpen, waarbij water- en energiebesparing centraal staan. De containers worden vervolgens beschikbaar gesteld voor hergebruik. Het doel is om de levensduur te verlengen en de hoeveelheid plastic afval aanzienlijk te verminderen.

Door deze benadering maakt Re-uz ® deel uit van een circulaire benadering van het beheer van hulpbronnen, waarbij het gebruik van nieuwe materialen wordt geminimaliseerd terwijl het gebruik van bestaande hulpbronnen wordt gemaximaliseerd.

Korte distributiekanalen: kiezen voor nabijheid

Met kantoren in Europa en aan de overkant van de Atlantische Oceaan produceren, implementeren en wassen we zo dicht mogelijk bij onze klanten.
Ons doel is om de transportafstanden drastisch te verminderen om onze ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen.
We ondersteunen de lokale economie door lokaal te werken. Deze aanpak versterkt de duurzaamheid van ons model en onze aanpak

Communauté engagée via la consigne avec Re-uz

Instructies: de gemeenschap erbij betrekken

Het statiegeldsysteem dat door Re-uz ® is opgezet, is een middel voor maatschappelijke betrokkenheid en milieueducatie.

Alle gebruikers van containers worden aangemoedigd om hun containers terug te brengen. Samen met onze partners en klanten geloven we dat elke individuele handeling bijdraagt aan het behoud van onze planeet.

Het statiegeld wordt een kans om een actieve rol te spelen in het verminderen van afval. Dit systeem belichaamt collectieve verantwoordelijkheid. We streven ernaar de band tussen mensen en hun inzet voor duurzaamheid te versterken.

Ecologisch verantwoorde catering: de weloverwogen keuze van containers

Re-uz ® richt zich op een sector waar de milieu-uitdagingen bijzonder groot zijn. We ondersteunen onze partners door hen te helpen hun werkwijzen te herzien. Onze ecologische voetafdruk verkleinen, afval verminderen, bewust consumeren aanmoedigen en het bewustzijn vergroten… Door het hergebruik van containers aan te moedigen en eenvoudige beheeroplossingen voor te stellen, betrekken en mobiliseren we mensen.

Restauration écoresponsable by Re-uz
Réemploi en entreprise avec les gobelets et contenants réemployables Re-uz ®

Hergebruik door bedrijven: een geleidelijke overgang naar duurzaamheid

Hoe kunnen we professionele ruimtes omvormen tot omgevingen waar milieuverantwoorde waarden dagelijks worden belichaamd?

De toepassing van hergebruik op de werkplek is gebaseerd op een herconceptualisering van de levenscyclus van containers. In plaats van de voorkeur te geven aan een lineaire benadering op basis van consumptie en verwijdering, bevorderen we de implementatie van circulaire modellen. Onze aanpak helpt de vraag naar nieuwe grondstoffen te verminderen, waardoor de algehele ecologische impact wordt geminimaliseerd… De inhoud consumeren in plaats van de inhoud en de verpakking!

Samen een eco-verantwoorde toekomst

Ons bedrijf laat zien dat het mogelijk is om plezier te combineren met verantwoordelijkheid voor het milieu.

Door de Re-uz ® visie te omarmen, verplicht je je niet alleen om de manier waarop je consumeert te veranderen, maar ook om je relatie met de planeet te herdefiniëren.
Re-uz ® is een oproep tot actie, een uitnodiging om iets te doen met eenvoudige gebaren. Elke organisator van een evenement, elke deelnemer, elke restauranteigenaar, elke klant, elk bedrijf, elke werknemer, elke burger kan een drijvende kracht voor verandering worden.

Samen, met weloverwogen keuzes en duurzame praktijken, kunnen we een wereld creëren waarin onze consumptiepatronen en respect voor de planeet hand in hand gaan. Re-uz® wijst je de weg, nu is het tijd om hem te volgen: LESS IS NOW.

Milieuvriendelijke evenementen: de industrienormen herdefiniëren

Ecocup ® is niet alleen een leverancier van producten, maar ook een strategische partner voor organisatoren van evenementen. Het bedrijf zet zich in om milieuverantwoorde praktijken te integreren in de planning en uitvoering van evenementen, van afvalbeheer tot milieubewustzijn.

De milieu-impact van een evenement wordt zorgvuldig beoordeeld en er worden oplossingen op maat voorgesteld om die impact te minimaliseren. Ecocup® werkt als een katalysator om de evenementenindustrie te transformeren en moedigt anderen in de sector aan om duurzame praktijken toe te passen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en koolstofvoetafdrukken te verminderen.

Équipes Re-uz ® pour la logistique événementielle
Réduction de l'impact environnemental grâce aux contenants réemployables Re-uz

Milieuvoordelen: een tastbare impact

Het verminderen van plastic afval voor eenmalig gebruik, het terugdringen van de koolstofuitstoot die gepaard gaat met de productie van nieuwe materialen en het stimuleren van een lokale economie zijn allemaal tastbare voordelen.

De ecologische voetafdruk van een evenement uitgerust met Ecocup ® wordt aanzienlijk verkleind. De tonnen plastic afval die worden vermeden, de koolstofuitstoot die tot een minimum wordt beperkt en de natuurlijke hulpbronnen die worden gespaard, creëren een positieve impact die verder gaat dan het evenement zelf. Het is een concrete stap naar een gezondere, duurzamere planeet.